Aktsioon “Naised teleekraanile!”

Eesti Naiste Kongress 7.märts 2014 Foto: Gerd Tarand

Eesti Naiste Kongress 7.märts 2014 Foto: Gerd Tarand

Tunnustame Eesti Rahvusringhäälingu arutelusaadete toimetuste pingutust soolise tasakaalu saavutamiseks. Siiski näitab möödunud kahe aasta saadete analüüs, et külalised on valdavalt mehed, mistõttu on ka probleemide käsitlemislaad meestekeskne. Põhjuseks tuuakse, et naisi antud valdkondades arvamusliidritena ei eksisteeri või nad lihtsalt ei julge avalikkuse ees esineda[1].  Selline naisi diskrimineeriv olukord peab lõppema!

Saateid vaadates võib kodanikul jääda mulje, nagu oleksid vaid mehed võimelised enamikes riigile olulistes küsimustes kaasa mõtlema ja rääkima.  Näiteks saavad nii „Vabariigi kodanike“ kui ka „Foorumi“ saadetes isegi haridus- ja sotsiaalteemadel sõna peamiselt mehed, kuigi nende valdkondade asjatundjad on nii ülikoolides kui ka ministeeriumites, mitmetes kodanikuorganisatsioonides ja institutsioonides valdavalt naised.

Naiste kaasamine ei tohi siiski jääda ainult n-ö pehmete valdkondade piiridesse, sest naised on kõrvuti meestega tänapäeval aktiivsed absoluutselt kõikides ühiskonnaelu valdkondades. Meil on suurepäraseid naissoost eksperte nii kaitse-, välis- kui ka majanduspoliitikas.

Soovime ulatada ERR-ile oma abikäe. Käesolev algatus koondab erinevate valdkondade asjatundjaid, keda palusime soovitada naisi Eesti telekanalite poliitikasaadetesse. Tulemuseks on loetelu, mis võiks olla toimetustele abiks, kui saatekülalisi otsides ei torka kohe pähe ideid, keda kutsuda või kust leida sobiv naisekspert. Nimekiri ei ole lõplik, toimetused on teretulnud seda loetelu täiendama naissoost asjatundjate, aktivistide, teadlaste ja ekspertidega.

Allakirjutanud:

Evelin Tamm, Merike Kaunissaare, Triin Toomesaar, Marianne Mikko, Anna-Maria Penu, Jaanika Juhanson, Piret Dahl, Lisette Kampus, Eveliis Kurs, Kristiina Papsejeva, Elo-Maria Roots, Eeva Koplimets, Fideelia-Signe Roots, Maari Põim, Anneli Sigus, Aurora Ursula Joala, Katrin Jänese, Hille Hanso, Piret Räni, Rebeka Põldsam, Nele Laos, Kadi Estland,

[1] Vt Triin Toomesaare pöördumist ERRi poole 2012.aastast. http://tritoom.blogspot.se/2012/05/poordumine-tahan-sooliselt.html ja ERRi vastust pöördumisele  http://tritoom.blogspot.se/2012/07/nendest-mehistest-poliitikasaadetest.html.

Liitu aktsiooniga “Naised teleekraanile!” naised.net facebookilehel või “Virginia Woolf sind ei karda” grupis ja tutvu Aktsioon-Naised-teleekraanile- lisadega. Ekspertide nimekirja täiendamiseks kirjuta tammevelin@gmail.com.

One thought on “Aktsioon “Naised teleekraanile!”

 1. Kohe esimesed pähetulnud soovitused:
  Marju Lepajõe (teemad – religioon, ajalugu, haridus ja teadus, kultuur);
  Kadri Tüür (kultuuripoliitika, keskkond)
  Hanna Hõrak (bioloogia, on populaarteaduslikus vormis kirjutanud sellisel erutaval teemal nagu GMOd)
  Tiina Kangro (sotsiaalia)
  Kadri Liik (välispoliitika)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s